Det finns flera former av folkmusik. Definitionen av det är ju "är musik som utvecklats hos allmogen, särskilt på landsbygden, och influerats av populär- och konstmusik från städerna.". Det finns gammal folkmusik som skrivits för hundra år sedan så väl som att det finns modern folkmusik som görs idag. 

Vilken gillar ni bäst?

26 Oct 2019